Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tham gia chế tạo cột điện thép, xà thép mạ kẽm hoàn thành cho nhiều dự án như (các dự án tiêu biểu)

Các dự án cho ĐZ 220kV

DỰ ÁNTHÔNG SỐ
Thanh Thủy - Hà Giang - Tuyên Quang1.074 tấn
Yên Bái - Lào Cai768 tấn
Buôn Kup - Krong Buk1.996 tấn
Tuyên Quang - Bắc Cạn - Thái Nguyên1.076 tấn
Hải Phòng - Đình Vũ và Hài Phòng - Vật Cách1.955 tấn
Yên Bái - Lào Cai601 tấn
Dốc Sỏi - Quảng Ngãi2.192 tấn
Bảo Thắng - Yên Bái2.948 tấn