Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tham gia chế tạo cột điện thép, xà thép mạ kẽm hoàn thành cho nhiều dự án như (các dự án tiêu biểu)

Các dự án cho trạm biến áp

DỰ ÁNTHÔNG SỐ
TBA 500kV Nho Quan620 tấn
TBA 500kV Quảng Ninh1.024 tấn
TBA 500kV Quảng Ninh (mở rộng)305 tấn
TBA 500kV Sông Mây678 tấn
TBA 500/220/110 kV Đông Anh1.305 tấn
TBA 500/220/110 kV Tây Hà Nội1.128 tấn
TBA 220kV Cao Bằng287 tấn
TBA 220kV Hòa Khánh 2287 tấn