Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tham gia chế tạo cột điện thép, xà thép mạ kẽm hoàn thành cho nhiều dự án như (các dự án tiêu biểu)

dự án cho ĐZ 500kV

DỰ ÁNTHÔNG SỐ
Nho Quan - Thường Tín650 tấn
Sơn La - Hòa Bình & Sơn La - Nho Quan2.965 tấn
Sơn La - Hiệp Hòa2.292 tấn
Quảng Ninh - Hiệp Hòa4.041 tấn
Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 24.427 tấn
Vĩnh Tân - Sông Mây- rẽ Tân Uyên9.300 tấn
Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông9.300 tấn
Quảng Trạch – Dốc sỏi (500kV mạch 3)9.300 tấn
Phủ Lý – Nho Quan – Thường Tíngần 1.000 tấn