Tiền thân Công ty cổ phần Cơ khí - Thương mại Xây lắp điện 4 là “Xí nghiệp Bê tông Cơ khí mạ” thành lập tháng 02 năm 2003 trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị xưởng (các xưởng trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4). Đến tháng 4/2006 đổi tên “Xí nghiệp Bê tông Cơ khí mạ” thành “Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 - Nhà máy Cơ khí mạ”; các ngành nghề đăng ký hoạt động gồm: Gia công, chế tạo kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng và Xây lắp các công trình điện. Công ty cổ phần Cơ khí – Thương mại Xây lắp điện 4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 16/6/2016 và được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần” ngày 08/ 7 /2016 với số vốn Điều lệ là 25 tỷ VNĐ.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các lớp thế hệ nối tiếp của Công ty đã thực hiện nhiều dự án, công trình đường dây và trạm quy mô lớn, chất lượng cao. Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã tham gia xây lắp nhiều công trình điện chất lượng cao tới cấp điện áp 500kV. Năm 2005 Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cột điện thép mạ kẽm nhúng nóng có công suất 10.000 tấn/ năm và hiện nay công suất đã được nâng lên 25.000 tấn/năm. Các công trình thực hiện có quy mô lớn trải dài từ miền Bắc tới miền Nam; Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, Trung, Nam; Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam và các Ban QLDA khác....

Luôn luôn cải tiến nâng cao năng lực quản lý chất lượng các dự án, công trình do Công ty thực hiện ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Khi còn là nhà máy, đơn vị đã nỗ lực xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đến tháng 6 năm 2005 đã được Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) - thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp “Giấy Chứng nhận Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 - nay theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN 4
Tên tiếng Anh : 4 Power Construction Installation Trading Mechanical Joint Stock Company
Địa chỉ : Thôn Do Thượng, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội
Tel/Fax : 0243 9582191/ 0243 9582191
Email : pccmt4@gmail.com
Website : pccmt4.vn
Mã số thuế : 0107499952
Vốn điều lệ : 25.000.000.000 đ ( Hai mươi lăm tỷ đồng)
ĐDPL : (Ông) Vũ Văn Nam

2. Ngành nghề công ty

Sản phẩm chính hiện nay của Công ty: 04 PCCMT4.,JSC
- Sản xuất cột điện bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đến cấp điện áp 500kV.
- Sản xuất cột viễn thông. 
- Sản xuất bu lông neo tới đường đính 90mm (M90) Xây lắp các công trình điện Và một số sản phẩm cơ khí khác.